Salgs- og leveringsbetingelser

Her kan du se vores gældende salgs- og leveringsbetingelser.​

Tilbud:

Tilbud er gældende i 4 uger fra tilbuddets datering. Tilbudspriserne er excl. moms hvis ikke andet er angivet. Ved accept af tilbuddet fra køberen fremsendes ordrebekræftelse fra fastgitter.dk​.

Reklamationer:

Køber er forpligtet til at undersøge varen straks efter modtagelsen. Reklamationer skal ske skriftligt og med fotodokumentation til fastgitter.dk, inden 8 dage fra modtagelse af varen. Undlader køber at reklamere inden for denne frist, kan han ikke senere påberåbe sig evt. fejl og mangler. fastgitter.dk forpligter sig herved til snarest muligt at rette eventuelle fejl og mangler.​

Betaling:

Alle leverancer betales netto kontant senest 8 dage efter leveringen. Ved manglende betaling er fastgitter.dk​ berettiget til at beregne og påføre rente af det forfaldne beløb, svarende til mindst Nationalbankens til enhver tid gældende diskonto med et tillæg på 6% foruden morarenter, der henvises til den på fakturaen anførte rentesats. Renteberegningen opgøres månedsvis indtil det forfaldne beløb er modtaget.fastgitter.dk kan forlange, at køber stiller tilfredsstillende sikkerhed for betalingen. Delleveringer faktureres og betales i takt med leveringen. fastgitter.dk forbeholder sig retten til at aconto fakturere ved materiale levering.​

Leveringstid og force majeure:

Levering finder sted hurtigst muligt. Er leveringstiden anført, gælder den med forbehold af force majeure, som uheld, mulig forsinkelse af materialer og fabrikation. Leveringsforsinkelse berettiger ikke køber til erstatning.​

Ejendomsforbehold:

Ejendomsretten til de solgte effekter forbliver hos fastgitter.dk​, indtil hele købesummen er betalt.

Levering og montering:

Er der i tilbuddet opgivet en pris på levering og montering, er det købers ansvar, hvor monteringen skal udføres er parat til vore montører. Det påhviler køber, at fastgitter.dk´s montører ikke sinkes af f.eks. andre håndværkere, oplagrede materialer. fastgitter.dk forbeholder sig retten til, at fremsende særskilt regning for dokumenteret tidsforbrug og omkostninger for fastgitter.dk´s montagepersonale på grund af gener relateret til ovenstående.fastgitter.dk påtager sig intet ansvar for bygningsbeskadigelser eller følger heraf fastgitter.dk kan ikke stilles til ansvar herfor. Hvis andet ikke er angivet i tilbud, så er mure og malerarbejde altid uden for tilbud. Montering foretaget af køber, er alene købers ansvar.​

​Mangler:

Skulle der inden et år efter levering vise sig dokumenterede mangler og fejl ved de leverede varer, forpligter fastgitter.dk sig til hurtigst muligt og vederlagsfrit, at ombytte varerne eller udbedre de mangelfulde varer. Ombytning eller udbedring aftales mellem køber og fastgitter.dk.

fastgitter.dk har intet ansvar for driftstab eller andre indirekte omkostninger som følge af mangelfuld levering.​

​Opmåling:

Opmåling foretaget af køber, er alene købers ansvar. fastgitter.dk kan ikke stilles til ansvar herfor. Opmåling foretaget af fastgitter.dk er alene fastgitter.dk's ansvar.

Få et GRATIS tilbud

Udfyld felterne og få et gratis tilbud - eller bliv kontaktet pr. telefon.​

 
Vil gerne ringes op
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

FASTGITTER.DK​

​Lamdrupvej 1, 5800 Nyborg

CVR: 37543446

Tlf.: 42 46 35 35

E-mail: info@fastgitter.dk 

fastgitter.dk
Lamdrupvej 1
5800 Nyborg
Tlf: 42 46 35 35

Email: salg@fastgitter.dk